Eigenschappen van het product Gummy-Seal

Binnen de wereld van bandensealants bestaat een grote variatie van producten die alle verschillend zijn van samensteling. De juiste samenstelling van een sealant is bepalend voor de kwaliteit en de effectieve werking. Gummy-Seal is uitvoerig getest zowel in het laboratorium als in de praktijk door erkende en gerenommeerde instituten, bandenfabrikanten en raceteams. De samenstelling van Gummy-Seal bestaat uit ca 22 grondstoffen die alle gekenmerkt worden als "veilige grondstoffen". Gummy-Seal is dan ook 100% milieuvriendelijk en gekwalificeerd als: "niet –toxisch" en "niet- brandbaar". Gummy-Seal is een zgn. Thixotropische vloeistof. De pseudoplasticiteit is de eigenschap van een vloeistof, waarbij de viscositeit bij een constante schuifspanning door de tijd afneemt. Na het opheffen van de schuifspanning keert de beginviscositeit weer terug.
De afname van viscositeit wordt veroorzaakt doordat de samenstellende deeltjes zich evenwijdig aan de opgelegde afschuifspanning gaan oriënteren.
Een van de belangrijkste grondstoffen van het product zijn de natuurlijke rubberdeeltjes die de schade c.q. lekken in de band op fysische wijze dichten. Aantasting van een band op welke wijze dan ook is uitgesloten. Ook waar het gaat om het karkas, kan van enige aantasting nimmer sprake zijn, ongeacht de samenstelling van de rubber. Dit geldt ook voor de weefsels en metalen die in banden worden toegepast.
Om een band na gebruik schoon te maken is uitsluitend water nodig. Daarmee kan een band op een simpele manier volledig worden schoongespoeld.